Herb Projekty unijne
BIP Kliknij aby włączyć wyszukiwanie
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Zwiększ kontrast

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
Oddział poszczycić się może wykwalifikowanym personelem, doświadczonym zwłaszcza w zakresie rehabilitacji chorych ze schorzeniami neurologicznymi typu:

  • osłabienie siły mięśniowej w przebiegu chorób uszkadzających centralny układ nerwowy, nerwy obwodowe i mięśnie,
  • zaburzenia mowy powstałe na podłożu neurologicznym,
  • zespoły bólowe zwłaszcza w przebiegu schorzeń kręgosłupa.

Ordynatorem oddziału jest lek. med. Dorota Piotrowska-Paszkowiak, specjalista rehabilitacji, neurolog.
Tel. 65 511 52 47

Oddział Dzienny Rehabilitacyjny

W oddziale prowadzona jest kompleksowa rehabilitacja pacjentów, których stan kliniczny nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego. Rehabilitacja prowadzona jest w oparciu o indywidualny program przez specjalistę rehabilitacji oraz magistra fizjoterapii z uwzględnieniem specyfiki stanu pacjenta.
Ordynatorem oddziału jest lek. med. Ewa Łagoda-Godula, specjalista rehabilitacji medycznej.
Tel. 65 511 51 51