Herb Projekty unijne
BIP Kliknij aby włączyć wyszukiwanie
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Zwiększ kontrast

Opłaty za kopię dokumentacji medycznej

CENNIK  OPŁATY

ZA KOPIĘ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 

  Cena za 1 stronę
Opłata za kopię dokumentacji medycznej 0,49 zł brutto
Opłata za wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej 14,01 zł brutto

 

Zgodnie z art. 28 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849) oraz na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego (Dział XI, § 325).

Cennik obowiązuje od 1 września 2023 r.