Herb Projekty unijne
BIP Kliknij aby włączyć wyszukiwanie
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Zwiększ kontrast

Prace pacjentów

W naszym szpitalu, poza najnowocześniejszymi metodami farmako- i psychoterapeutycznymi, stosujemy szereg oddziaływań rehabilitacyjno-terapeutycznych, wśród których znaczące miejsce zajmuje terapia zajęciowa. Pracownie terapii zajęciowej istnieją na wszystkich oddziałach szpitalnych i pracują w nich wykwalifikowane instruktorki terapii. Wśród wielu celów znaczącymi są:

  • wspomaganie procesu diagnozy zaburzenia i procesu terapii,
  • aktywizacja pacjentów,
  • przywracanie i kształtowanie umiejętności komunikacji społecznej,
  • umożliwienie wyrażania przez artyzm przeżyć emocjonalnych,
  • sprzyjanie wyzwalaniu kreatywności.

Prezentowane w galerii prace są wytworami pacjentów, powstałymi w trakcie terapii zajęciowej, a wśród wielości i różnorodności są jedynie przykładami tego, co się w trakcie zajęć tworzy.

Prace te są niejednokrotnie eksponowane na wystawach, a także podczas wyprzedaży. Możliwe jest więc nie tylko wejście w ich posiadanie, ale także nawiązanie w tym zakresie kontaktów i współpracy.