Sanatorium Kościan Projekty unijne
BIP Kliknij aby włączyć wyszukiwanie
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Zwiększ kontrast
WSN - slideshow WSN - slideshow

Aktualności

13-12-2020

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej WCN Kościan

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2019

03-08-2020

#GaszynChallenge

23-07-2020

Zmiana nazwy Szpitala

Uprzejmie informujemy, że dnia 22.07.2020r. Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego powiadomił o zmianie nazwy tut. podmiotu leczniczego. Dotychczasowy Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zmienił nazwę na Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie.

19-03-2020

Praca Rzeczników Praw Pacjentów Szpitala Psychiatrycznego w okresie zagrożenia epidemicznego

Rzecznik Praw Pacjenta na okres zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem zmienił sposób funkcjonowania Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, którzy na co dzień wykonują swoją pracę na terenie szpitali psychiatrycznych w całej Polsce.

14-03-2020

STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego wprowadzamy bezwzględny ZAKAZ odwiedzania chorych w szpitalu

13-03-2020

Kasa Szpitala

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym ograniczono czas pracy kasy szpitalnej. W związku z powyższym od dnia 13.03.2020 r. do odwołania kasa czynna w godzinach 10-11

19-02-2020

Międzynarodowa Kampania „Nursing Now" Polska

Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now" Polska.

21-02-2020

OGŁOSZENIE - wydzierżawienie boiska sportowego

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, pl. Paderewskiego 1a informuje, że posiada do wydzierżawienia boisko do gry w siatkówkę lub koszykówkę o specjalistycznej powierzchni poliuretanowej z pełnym wyposażeniem w urządzenia sportowe

15-01-2020

Koncert Noworoczny

W dniu 7 stycznia 2020r. o godz. 19.00 w sali Domu Kultury tut. Szpitala odbył się Koncert Noworoczny dla podopiecznych Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie

25-01-2019

Obowiązujący wzór skierowania do szpitala psychiatrycznego

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do lekarzy kierujących pacjentów do Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie o stosowanie aktualnego wzoru skierowania do szpitala psychiatrycznego (podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego - Dz.U.2018.2475).